اظهارنامه

تعریف قانونی اظهارنامه برابر ماده156ق.آ.د.م

هرکسی می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.

درواقع اظهارنامه راهیست برای اظهار قانونی هر مطلب,موضوع ودرخواستی و دریافت پاسخی از طرف مخاطب که در بسیاری موارد می تواند راهکاری جهت اثبات موضوع و بدست آوردن دلیلی قانونی ومحکمه پسند باشد,به این جهت که اظهارنامه از طریق قضایی به مخاطب ابلاغ می شودودر زمان طرح دعوی به عنوان دلیل ذکر و پذیرفته میشود.البته در مواقعی صرف ارسال اظهارنامه به حل اختلاف کمک می کندوباعث حل اختلاف می شود ودیگر نیازی به طرح دعوی نمی باشد.

برخلاف نقض ماده156ق.آ.د.م.که اشاره شده هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را بوسیله اظهارنامه مطالبه نماید.در واقع اینطور نیست واظهارنامه را هرزمان می توان برای طرف مخاطب ارسال نمود.

البته در مواردی ارسال اظهارنامه به لحاظ قانونی اجباری است ودرصورت عدم ارسال اظهارنامه دعوی  رد می شود.

شایان ذکراست تنظیم اظهارنامه یک کار تخصصی است و نیاز به اطلاعات دقیق حقوقی و قانونی دارد,به جهت اینکه تنظیم اشتباه آن می تواند باعث هدر رفتن وقت و اطاله دادرسی و بار شدن هزینه های بی جهت شود.

گروه مشاورین سایت لایحه با تخصص و تجربه حقوقی خود می توانند شما را در تنظیم متون حقوقی همراهی و یاری کند.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×