دادخواست اعتراض ثالث طاری

دادخواست اعتراض ثالث طاری

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

دادخواست اعتراض ثالث طاری

از دیگر روش های اعتراض شخص ثالث به رای صادر شده، ارائه دادخواست اعتراض ثالث طاری است که در شرایطی چنین اعتراضی اقامه می شود که فردی در دعوای مطرح شده به رای دادگاهی دیگر استناد نموده و شخص ثالث نیز به این مدرک و حکم صادره اعتراض نماید. اعتراض ثالث طاری یکی از روش های ویژه اعتراض به حکم صادر شده است که در ادامه این مطلب به آن خواهیم پرداخت. همچنین در ادامه این مقاله به تعریف کاملی از دادخواست اعتراض شخص ثالث طاری می پردازیم و به تفاوت های دعوای اعتراض ثالث طاری و دادخواست اعتراض ثالث طاری می پردازیم.

دادخواست اعتراض ثالث طاری چیست؟

برای جلوگیری از تضعیف حقوق همه افراد جامعه، قانون گذار اعتراض شخص ثالث را به رای صادر شده در مراجع قضایی پیش بینی کرده است. دادخواست اعتراض ثالث طاری به دو حالت اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری تقسیم شده است که هر یک قوانین مربوط به خود را دارند که گاهی لازم است در قالب دادخواستی این اعتراض تنظیم شود. دادخواست اعتراض ثالث طاری به معنی اعتراض به ادله و مدرکی است که در زمان اقامه دعوا یکی از طرفین آن را ارائه می دهد و این عنوان دلیل رای صادره ای از دادگاهی است که قبلا در پرونده دادرسی دیگر ابلاغ شده است. پس شخص اعتراض خود را در قالب چنین دادخواستی به دادگاه مربوطه ارائه می دهد.

ماده ۴۱۹ قانون دادرسی مدنی در تعریف اعتراض ثالث طاری چنین می گوید؛ اعتراض ثالث طاری عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به حکمی که سابقا در دادگاهی صادر شده است زیرا طرف مقابل وی در دعوا از این حکم صادر شده به عنوان ادله و مدارک استفاده کرده است. سابقاً دعوایی میان شخص الف و ب اقامه شده است و دادگاهی مربوطه نیز حکم یا قراری صادر نموده است حال مثلا آقای الف علیه آقای ج دعوای دیگر را اقامه می نماید و به حکمی که دادگاه قبلی در دعوای او و آقای ب صادر کرده است استناد می کند و در این حالت آقای ج علیه این ادله و حکم صادر شده در دعوای آقای الف و ب دادخواست اعتراض ثالث تهیه و تقدیم می کند. اگر در حین ارائه مدرک توسط آقای الف در جلسه دادرسی آقای ج معترض باشد احتیاجی به تنظیم دادخواست نیست و اعتراض خود را در حین جلسه دادرسی اعلام می کند اما اگر بعدا آقای ج از موضوع مطرح شده با خبر شود می تواند دادخواست اعتراض ثالث طاری را مطرح نماید. آقای ج در دعوای بین آقای الف و ب حضور نداشته است اما حکم و قراری که صادر شده است و حال در دعوای بین او و آقای الف مطرح شده است به ضرر وی می باشد و او در این دادگاه مطلع شده است که قرار یا حکمی بر ضرر وی صادر شده است پس قانون گذار به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق آقای ج اعتراض ‌ثالث طاری را مطرح کرده است.

تفاوت دعوای اعتراض ثالث طاری با دادخواست اعتراض ثالث طاری چیست؟

همانطور که پیش تر گفته شد دادخواست اعتراض ثالث طاری زمانی مطرح خواهد شد که شخص ثالث از صدور حکمی مطلع شود که در آینده از آن باخبر شده است. طاری به معنای غیر اصلی است ‌که دعوای مربوط به آن لزومی به تنظیم دادخواست ندارد پس دعوا و با اقامه دادخواست اعتراض تفاوت دارد. دادخواست اعتراض، اعتراضی است که نسبت به حکم ارائه شده می باشد اما طرح دعوای اعتراض ثالث طاری خود یک نوع دعوای است که مستقلا اقامه می شود و با شکایت علیه فرد یا احکام صادر شده مطرح خواهد شد. لازم به ذکر است که اعتراض شخص ثالث طاری در دادگاهی مطرح می شود که دعوای اصلی در آن مطرح است و رای مورد اعتراض در آن به عنوان دلیل عنوان شده است.

البته زمانی این اعتراض قابل اعمال است که دادگاه صادر کننده رای پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را ابلاغ نموده است. شخص ثالث معترض پس از عنوان نمودن اعتراض در دادگاه بایستی دادخواست اصلی را به دفتر دادگاهی تقدیم نماید که رای مورد اعتراض صادر شده است. اما در صورت عنوان شدن دعوای اعتراض ثالث طاری، دادگاه مسئول رسیدگی به دعوای اصلی تشخیص دهد که حکم مورد اعتراض در اصل دعوا موثر خواهد بود رسیدگی به دعوا تا دریافت نتیجه اعتراض را به تاخیر خواهد انداخت در غیر این صورت رای صادر کرده و به آن رسیدگی خواهد کرد. در مورد مهلت اعتراض شخص ثالث در قانون مشخص نشده است و مهلت زمانی نیز تعیین نشده است زیرا شخص معترض در دادگاهی که قبلا دعوا در آن اقامه شده است حضور نداشته است پس در این حالت منطقی است که حکم صادر شده به فرد ابلاغ نمی شود. پس بدیهی است که مهلت زمانی برای فرد معترض تعیین نشده است. اما در صورت تنظیم چنین دادخواستی چه آثاری متوجه پرونده و اعتراض فرد می شود؟

آثار ارائه دادخواست اعتراض ثالث طاری کدام است؟

همانطور که پیش تر گفته شد چنانچه دادخواست اعتراض ثالث طاری در دادگاه مطرح شود و دادگاه تشخیص دهد که تصمیم گیری در این مورد روی دعوای اصلی تاثیر می گذارد متعاقبا تصمیم و رسیدگی به آن به تعویق خواهد افتاد. پس در چنین حالتی که شخص اعتراض خود را به رای صادر شده نشان می دهد می توان دو حالت را متصور شد؛ رسیدگی به اعتراض شخص ثالث  در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دعوا باشد رسیدگی به پرونده موقتا به تعویق خواهد افتاد. در نهایت اعتراض رد یا پذیرفته خواهد شد. حالت بعدی اگر رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صادر کننده رای باشد یعنی دادخواست اعتراض خود را به آن مرجع ارائه دهد  به شخص معترض مهلتی مشخص داده خواهد شد تا اعتراض خود را در بیست روز کاری اعتراض خود را به دادگاه صادر کننده رای ارائه دهد. اگر اعتراض به رای صادر شده در این مدت ارائه نشود رسیدگی به پرونده و اجرای حکم ادامه پیدا خواهد کرد. پس در زمان صدور رای چنانچه شخص به رای که بر خلاف منافع اوست حضور داشته باشد احتیاجی به دادخواست اعتراض ثالث ندارد.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث طاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×