دادخواست تحریر ترکه

دادخواست تحریر ترکه (1)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

دادخواست تحریر ترکه

در مورد دادخواست تحریر ترکه چه می دانید؟ یکی از حقوق مالی که ممکن است به هر شخصی انتقال یابد، ارث است. هنگامی که شخصی فوت می کند، باید اموال به جا مانده از او به ورثه اش انتقال پیدا کند.

مسئله حقوقی بسیار مهمی که پس از فوت افراد گاهی نادیده گرفته می شود و بسیاری از افراد به آن توجه نمی کنند آن است که فردی که فوت می کند ممکن است بدهی نیز داشته باشد، میزان این بدهی ها باید از اموالی که از او باقی مانده است کسر شود و در نهایت اگر چیزی از او به جا ماند به ورثه اش انتقال یابد.

تحریر ترکه به معنای آن است که وقتی فردی فوت می کند باید میزان دارایی ها و همچنین میزان بدهی های او مشخص شود. بنابراین افراد ذی نفع یا ورثه می توانند برای ارائه دادخواست تنظیم ترکه اقدام نمایند.

تنظیم و تهیه دادخواست تحریر ترکه معمولا دارای حساسیت های خاصی می باشد و نیاز به دقت فراوانی دارد، به همین دلیل نیز به افراد توصیه می شود که برای آنکه بتوانند دادخواست تحریر ترکه را به صورت حرفه ای انجام دهند و آن را به مراجع قانونی ارائه دهند به سراغ یک وکیل متخصص در این زمینه بروند.

دعوای ترکه

یکی از دعاوی بسیار شایعی که از گذشته تاکنون وجود داشته است، دعوای ترکه می باشد. در چنین مواردی آغاز روند رسیدگی به دعوا با ارائه دادخواست تحریر ترکه می باشد. بر اساس قانون کشور ما اشخاص زیر می توانند برای ارائه دادخواست تحریر ترکه و آغاز دعوا، اقدام نمایند:

هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.

کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

دادخواست تحریر ترکه و صورت حساب مالی آن

یکی از اساسی ترین وظایفی که بر عهده وکیل برای تنظیم دادخواست تحریر ترکه می باشد آن است که اقدام به تهیه صورت حساب مالی برای تعیین مبلغ میزان دیون و دارایی های شخص متوفی است. تا زمانی که صورت حساب مالی برای تنظیم دادخواست تحریر ترکه انجام نشود، امکان انحصار وراثت وجود ندارد. برای تحریر ترکه، صورت مالی برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.

تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.

مبلغ و نوع نقدینه.

بهاء و نوع برگهای بهادار.

اسناد با ذکر خصوصیات آنها.

نام رقبات غیر منقول.

صورتجلسه تحریر ترکه 

صورت جلسه ای که برای تحریر ترکه تنظیم می شود باید شامل موارد زیر باشد:

نام و سمت متصدی تحریر ترکه.

نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.

محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.

اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.

نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.

دادخواست تحریر ترکه و نکات قانونی مربوط به آن

از آنجایی که تنظیم دادخواست تحریر ترکه در حقوق کشور ما، به خصوص در زمینه پرونده های مربوط به انحصار ورثه دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد، قانونگذار کشور ما در مفاد 207 الی 220 قانون امور حسبی، تمامی جزئیات مربوط به این موضوع را مشخص کرده است. به طور خلاصه می توان این نکات قانونی را به موارد زیر تقسیم کرد:

مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.

در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه‌ نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفی به محجور برسد.

دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز‌ معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.

‌علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر‌ احضاریه فرستاده می‌شود.

غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.

در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.

دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

توجه:

صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگیرند.

هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.

خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد‌ شد.

دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شود.

نمونه دادخواست تحریر ترکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×