شکوائیه

نوعی سند حقوقی است که برای آغاز اقامه دعوی کیفری از سوی شاکی تهیه شده و به دادستان ارائه می شود.

وقتی جرمی اتفاق می افتد کسی که از جرم زیان دیده حق شکایت و درخواست احقاق حق خود را دارد.این شکایت از طریق متنی با عنوان شکوائیه صورت می گیرد.شکوائیه به دادخواست  شباهت زیادی دارد.در هردوی آنها خواسته شخصی از دادگاه طلب می شودومدارک و مستندات مدعی یا شاکی درآن ذکر می شود,تفاوت  مهم آن ها اینست که دادخواست معمولا خطاب به دادگاه حقوقی نوشته می شوداما شکوائیه در زمانی که جرمی اتفاق افتاده باشد نوشته شده وخطاب به دادستان نوشته می شود.انتخاب نوع شکوائیه وتعیین دقیق جرم هم ظرافتهای خاص خود را دارد که رعایت نکردن آنها موجب شکست در پرونده خواهدشد.

رسیدگی به جرایم نامشهود درصورتی آغاز می شود که بزه دیده یا شاکی اقدام به شکایت کند اما در جرایم مشهود درصورتی که ضابطان دادگستری  شاهد وقوع جرم باشند نیز برای آغاز رسیدگی کفایت می کند ونیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ماده68قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را که در شکوائیه باید قید گردد مشخص نموده است.شایان ذکر است تنظیم شکوائیه یک کار تخصصی است و نیاز به اطلاعات دقیق حقوقی و قانونی دارد.به جهت اینکه تنظیم اشتباه آن می تواند باعث از بین رفتن حق افراد و شکست افراذدر دعوی می گردد.

 متخصصین و مشاوران سایت لایحه با تخصص و تجربه حقوقی خودمی تواند شما را در تنظیم متون حقوقی و شکوائیه همراهی و یاری کند.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×