لایحه تقاضای اعمال ماده 477

لایحه تقاضای اعمال ماده 447 (6)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

لایحه تقاضای اعمال ماده 447

لایحه اعمال ماده ۴۷۷

برای توضیح لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ ابتدا لازم است به توضیح کامل درباره معنا و مفهوم لایحه بپردازیم. لایحه در موارد مختلف دارای معانی متفاوتی است، مثلا در مجلس و قوه مجریه، لایحه معنی متفاوتی با معنی لایحه در حوزه حقوقی دارد. اما در معنی و مفهوم لایحه در دعاوی قضایی و حقوقی این است؛ لایحه صورت کتبی از نوشته ای است که طرفین دعوای حقوقی، درخواستی علاوه بر درخواست قبلی خود داشته باشند، به صورت کتبی دادخواست خود را تقدیم دادگاه خواهد کرد. ممکن است، پس از تنظیم شکایت و در حین روند رسیدگی به پرونده در دادگاه، یکی از طرفین پرونده، دادخواستی دیگر را داشته باشند و بخواهند ضمیمه پرونده کنند، این کار به صورت دادخواست شفاهی و یا دادخواست کتبی و به نام لایحه صورت می گیرد. یا اینکه نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه مرجع معترض باشند، نسبت به اقدام نوشتن لایحه تجدید نظر در رای را خواهند داشت. لایحه نویسی دارای قواعد و قوانین مشخص است که شخص در نوشتن آن باید به این قوانین و ضوابط توجه کنند. با این اوصاف، درک ما نسبت به توضیح درباره لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ بهتر خواهد شد و منظور از گفتن لایحه ماده ۴۷۷ را خواهیم دانست.

توضیح کامل درباره لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ آیین دادرسی

لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ به این صورت در آیین قانون دادرسی تعریف و توضیح داده شده است؛ ممکن است پس از طی روند رسیدگی به پرونده ای حقوقی و یا کیفری، رای تایید و صادر شده و ابلاغ شده  از سوی قاضی پرونده، باطل شود. شاید ابطال حکم یک قاضی کمی دور از انتظار و غیر ممکن باشد. اما قانون گذار برای دفاع از حق پایمال شده احتمالی افراد به فکر تبیین این ماده  قانونی شوند. این ابطال فقط از سوی ریاست قوه قضاییه صورت می گیرد و جز اختیارات ایشان است. به عبارتی فقط در اختیار قاضی القضات و رئیس کل قوه قضاییه است. لغو حکم صادره ، مبنی بر اینکه رای صادر شده مخالف شرع دین است، در این حالت  پرونده  به یکی از شعب‌ دادگاه برای رسیدگی مجدد ارجاع داده می شود. شعب رسیدگی به این نوع پرونده را ریاست قوه قضاییه تعیین می کند. شعبی که مخصوص به رسیدگی به این نوع پرونده ها باشد و قضات این دادگاه ها از سوی رییس قوه قضاییه انتخاب و منصوب می شوند. بدیهی است که حکم ابطال شده در یک دادگاه و از سوی قاضی آن دادگاه دوباره به آن مرجع قضایی ارجاع داده نمی شود. در صورت قبول دادخواهی ، طبق ماده ۴۷۷ قانون دادرسی، رای صادر شده از سوی دیوان عالی کشور باطل می شود و رسیدگی به پرونده از سر خواهد گرفت. لازم به تذکر است، زمانی که رای صادره از سوی دیوان عالی کشور ابطال خواهد شد، که رییس قوه قضاییه نظر به خلاف شرع بودن حکم و مخالف با احکام اسلامی داشته باشد. در این حالت است که متقاضی دادخواهی به حکمی که بر پرونده او صادر شده و معترض به حکم باشد و همچنین مدعی بر این باشد که حکم صادر شده خلاف شرع می باشد، در این مواقع نوشتن لایحه صورت می گیرد.  نوشتن دادخواست به صورت لایحه تقاضا اعمال ماده ۴۷۷ به ریاست محترم قوه قضاییه است، یعنی مخاطب لایحه ایشان هستند. این لایحه مبنی بر داشتن اعتراض به رای صادر شده به علت اینکه رای خلاف شرع بین است. در صورت پذیرفتن این موضوع از سوی رییس قوه قضاییه، رای صادر شده ابطال خواهد شد و لایحه اعمال ماده ۴۷۷ جریان خواهد گرفت.

حال اگر از سوی ریاست محترم قوه قضاییه رای صادر شده توسط قاضی پرونده درست و قانونی و موافق با شرع بین باشد، تقاضای شخص را رد خواهد کرد و درست بودن حکم صادر شده را تایید می کند و پرونده مختومه می باشد. طبق ماده قانونی دفاعیه ۴۷۷ رای صادره هیچ یک از قاضی دادگاه های کشور قطعی نیست، زیرا این حکم را رییس دیوان عالی کشور و یا ریاست قوه قضاییه آن را ابطال می کند. البته در مادر بسیار نادر این امر صورت خواهد گرفت. زمانی حق ابطال بر رای صادر شده خواهد شد که رییس دستگاه قضایی این رای را خلاف شرع و خلاف احکام دین بداند. امکان تکرار ابطال  در رای صادر شده توسط رییس قوه قضاییه وجود دارد و هر چند بار که بخواهد رای بر، خلاف بودن رای صادره با شرع خدا می خواند و دستور به رسیدگی دوباره و چند باره بر پرونده را خواهد داد. به این معنی که ریاست قوه قضاییه هر چند بار که بخواهد، دستور به رسیدگی دوباره یک پرونده خواهد داد.  تمامی احکام و رای های صادر شده، تحت نظر این ماده قانونی است. لازم به ذکر است که؛ این ماده قانونی زمانی قابل اجراست که به ضرر متهم نباشد و زمانی اجرا خواهد شد که مطابق با فلسفه پرونده و به نفع متهم رای صادر شود. در توضیح این مهم، باید اظهار داشت که در دیوان عالی کشور و دادخواهی دوباره طبق اعمال ماده ۴۷۷ در دو حالت است؛ یا حکم صادر شده و حکم مورد اعتراض بدون تغییر باقی خواهد ماند و یا به نفع متقاضی یا متهم رای بر خواهد گشت. هیچگاه رای بر افزایش مجازات برای متهم نخواهد شد.    

لزوم نوشتن لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ برای دادخواست

لزوم نوشتن لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ برای رسیدگی به دادخواهی که شخص رای صادر شده در دادگاه را ناعادلانه و البته غیر شرعی بداند، لازم است. ناعادلانه بودن رای از خلاف قوانین اسلامی باشد.  نحوه نوشتن لایحه و تقدیم کردن آن به دادگاه بسیار مهم است و باید پیرو اصول و قواعد نوشتن لایحه باشد. ضرورت و نوشتن لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ این است که اگر دادخواهی به صورت شفاهی از سوی طرف دعوا و یا نماینده حقوقی او باشد و ممکن است، دارای نواقصی باشد. ممکن است شخص و یا وکیل او در حین بیان دادخواست شفاهی از قاضی پرونده دچار لکنت زبان شود و یا گفتن نکات مهم و ضروری را فراموش کند. یا اینکه دچار اضطراب شود و در نحوه بیان موضوع دادخواهی نتواند عملکردی مطلوب داشته باشد. حتی ممکن است در حین بیان موضوع دادخواهی، از سوی قاضی و مسئول رسیدگی دچار سوء برداشت از حرف های شخص شود. خوب مشخص است که در دادخواست شفاهی ممکن است شخص موفق عمل نکند و باعث ایجاد یک سری مشکل شود. اما نوشتن دادخواست کتبی فاقد این نواقص و مشکلات خواهد بود. نوشتن دادخواست کتبی به صورت لایحه، این امکان را به شما می دهد تا در صورت نوشتن لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ و هر لایحه ای دیگر، زمانی کافی برای فکر کردن به دادخواست خود داشته باشید و هم اینکه در انتخاب جملات و چینش کلمات دقت کافی را به عمل آورید. تا در صورت لزوم برخی جملات را حذف و برخی از عبارات را به دادخواست اضافه نمود. نوشتن لایحه خود دارای اصول و قواعد مشخصی است که شخص دادخواست کننده باید از آن پیروی کند، تا لایحه را با اصول و قواعد از پیش تعیین شده تهیه و تنظیم نماید، تا لایحه ای قانونی داشته باشد. در این حالت است که در مراجع قضایی به لایحه او رسیدگی خواهد شد.

نکات مهم در نوشتن لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷

برای نوشتن لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ و یا برای نوشتن لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ باید از اصول نوشتن لایحه پیروی کرد. اگر از وکیل خود که در جریان امور پرونده است، کمک بگیرید و از او درخواست نوشتن لایحه را داشته باشید، بهترین گزینه انتخابی شماست. زیرا وکیل پرونده آگاهی کامل به امور و روند پرونده را دارد و در خصوص نوشتن لایحه نیز دارای دانش کافی است. همچنین شما را از روند پیگیری مطلع خواهد کرد و شما را در خصوص تهیه لایحه و نحوه ارسال آن به مقام و مراجع قضایی راهنمایی خواهد کرد. نوشتن لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی باید در زمان جریان پرونده صورت بگیرد و یا در زمان تجدید نظر بر رای پرونده، دادخواست را در قالب لایحه نوشت. در صورتی که حکم صادر شده باشد و حکم اجرا شود و مدتی از این جریان پرونده گذشته باشد، دیگر امکان لایحه نویسی بر طبق ماده دادرسی ۴۷۷ نیست.

حال اگر برای نوشتن لایحه دادرسی از نماینده قانونی به جز وکیل خود کمک بگیرید، باید او را در جریان کامل روند پرونده قرار دهید و تمام پرونده را برای مطالعه او در اختیار وکیل انتخابی قرار دهید. تا در نوشتن لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ نهایت تلاش خود را انجام دهد. چنانچه شما از زمره کسانی باشید که در روند دادگاه و پرونده حقوقی خود، شما را با زبان قانونی و حقوقی آشنا کرده باشد و بخواهید ، خودتان به نوشتن کتبی دادخواست اقدام کنید. در این صورت است که باید به نکات بسیار مهمی در نوشتن لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ توجه کرد. باید علاوه بر دانش حقوقی در این زمینه قلم رسایی در نوشتن متن لایحه را داشته باشید. به مفهوم کلی، خواننده دادخواست باید کامل متوجه منظور و نوشته شما بشود. این امر مستلزم دانش و زبان حقوقی و داشتن قلمی خوب برای نوشتن است. نوشتن لایحه باید با ادبیات رسمی و با ماده و تبصره قانونی نوشته شود. کوتاه و مختصر دادخواست خود را شرح داده و به هیچ عنوان زیاده گویی و یا زیاده خواهی را در متن نداشته باشید.

مستندات و دلایل شما برای دادخواهی باید قانونی باشد. در غیر این صورت به خواسته کتبی شما هیچ توجهی نخواهد شد. متنی که خوانا و بدون غلط املایی و با زبان قانونی و در عین حال آشکار در مقصود و منظور از نوشتن باشد، مورد قبول دادگاه قضایی و قاضی خواهد بود، در غیر این صورت به لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شما هیچ توجهی نخواهند داشت و رسیدگی نخواهد شد. تمامی نکاتی که در دادخواست نوشته خواهد شد، باید مربوط به پرونده حقوقی شما باشد. مورد بسیار مهمی که در زمان نوشتن لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ مورد بسیار مهمی را که باید در نظر داشت، این است که اشاره ای کامل به اظهارات طرف مقابل خود در پرونده شود. آوردن اظهارات طرف مقابل در لایحه دادخواست، موجب اثر مثبت به رسیدگی پرونده و لایحه شما خواهد داشت. تمامی اظهارات و مدارک و شواهد پرونده حقوقی خود را در لایحه باید ذکر کرد و همه را پیوست پرونده کرد. 

شرایط تنظیم لایحه اعمال ماده ۴۷۷

کسانی که لایحه اعمال ماده ۴۷۷ قانون اساسی را درخواست می کنند، باید یک سری روند های پیگیری را انجام دهند. اعتراض به رای صادر شده توسط دادگاه، طبق لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ باید دادخواست خود را از راه مراجع استانی که رای صادره در آن صورت گرفته است، اقدام کنند. همچنین از طریق رییس دستگاه قضایی نیرو های مسلح‌ و محاکم نظامی نسبت به  اعمال ماده ۴۷۷  اقدام کنند. متناسب با نوع رسیدگی پرونده در محل اجرایی، باید برای دادخواهی از همان مراجع اقدام نمایند. لازم است بدانید که مراجعه به دیوان عالی کشور برای رسیدگی به دادخواست دوباره غیر ممکن خواهد بود. یکی از شروط اعمال لایحه ماده دفاعیه ۴۷۷، به دادستان کل دادگستری استانی که رای قطعی در آن صادر شده است، مراجعه کرد. پس از مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور امتناع کنید. کسانی که قصد انجام و اعمال ماده ۴۷۷ را در خصوص رای صادر شده بر پرونده حقوقی را دارند، بایستی طبق شرایط لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از دیوان عالی کشور داشته باشند. شرایط اعمال این ماده قانونی به قرار زیر است؛

. رای قطعی صادر شده در هر شهر و استانی که باشد، باید برای تقدیم لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ به مرکز همان استان و ریاست کل دادگستری استان مراجعه کرد.

. اگر رای قطعی صادر شده به پرونده حقوقی و یا کیفری از طریق دادگاه نظامی باشد، باید لایحه اعمال ماده ۴۷۷ قانون را از طریق رییس دستگاه قضایی نیرو های مسلح اقدام کند.

. اقدام در مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور، تاثیری در روند دادرسی نخواهد داشت.

هزینه های لایحه اعمال ماده ۴۷۷ همان مقدار هزینه دادرسی در دادگاه کیفیتی خواهد بود. هزینه رسیدگی به دوباره پرونده هر سال از سوی قوه قضاییه مشخص خواهد شد. شخص دادخواست کننده برای ادامه در روند پرونده و پیگیری لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ باید متحمل هزینه مشخص شده از سوی دیوان عالی شود. تقریبا هزینه رسیدگی به پرونده دفاعیه ماده ۴۷۷ همان مقدار هزینه ای است که برای تشکیل پرونده در دادگستری خواهید پرداخت.

مراجع قضایی رسیدگی به لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷

طبق گفته های بیان شده، ریاست کل دادگستری کشور برای انجام و‌ رسیدگی به پرونده های که لایحه اعمال ماده ۴۷۷ بر آنها داده شده است، دادگاه های را مسئول به رسیدگی این پرونده ها خواهد کرد و قضات این دادگاه از سوی رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. هرگاه لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ تنظیم شد و به دیوان عالی کشور تقدیم شد و در صورت دستور صادر شده بر اعمال ماده ۴۷۷ از سوی ریاست قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده حقوقی و یا کیفری شخص دوباره در جریان قرار خواهد گرفت. تمامی دادگاه های که زیر نظر مجموعه قضایی کل کشور به حل اختلاف می پردازند، شامل دادگاه های رسیدگی به لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ می باشند. بدیهی است که مراجع انتظامی شامل این ماده قانونی نمی باشند، زیرا به مسائل و موضوعات اصناف می پردازند و دخل و تصرفی در پرونده ها و  رای صادر شده قضایی ندارند. پس طبق گفته ها، دادگاه های کیفری و  دادگاه های تجدید نظر و دادگاه عمومی بدوی در زمره مراجع رسیدگی به لایحه اعمال ماده ۴۷۷ می باشند. طبق تبصره سه این ماده قانونی، کسانی صلاحیت و اجازه دستور تکرار در دادرسی را خواهند داشت. کسانی که در حین انجام وظیفه پی به خلاف رای صادر شده با احکام شرعی بردند، می توانند با اعلام به ریاست کل قضاییه رسیدگی دوباره به پرونده و اعمال ماده ۴۷۷ را تایید کنند. افرادی که قابلیت این مهم را خواهند داشت، شامل؛

. رئیس دیوان عالی کشور

. دادستان کل کشور

. رییس کل دادگستری  استان

. رییس دستگاه قضایی نیروی مسلح

این افراد در صورتی که حکم صادر شده را مغایرت با احکام اسلامی و شرع بین بدانند، طی نامه ای از رییس قوه قضاییه خواستار اجازه در تکرار دادخواهی خواهند شد.

دستورالعمل لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷

ماده های دستورالعمل لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ شامل پنج دستورالعمل می باشد. در بحث دستورالعمل لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ باید به ماده های این دستورالعمل توجه ویژه داشت. آگاهی داشتن نسبت به دستورالعمل رسیدگی به ماده قانون دادرسی و روند پروند، شما را نسبت به طریقه عمل آگاه خواهد کرد. آگاهی درباره حقوق خود و نحوه رسیدگی در دادگاه ها، باعث صبوری شما در انتظار به رسیدگی و حکم صادر شده خواهد بود.

. لایحه اعمال ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری و تشخیص اینکه رای صادر شده در دادگاه خلاف قانون اسلامی و خلاف شرع می باشد، در تشخیص رییس قوه قضاییه می باشد. همچنین جلوگیری از برگزاری حکم صادر شده نیز در اختیار ایشان است.

. هر یک از کسانی که صلاحیت تشخیص خلاف شرع حکم صادره را دارند، باید در حین خدمت خود اگر با موردی مواجه شدند که رای صادر شده مخالف با شرع و قانون اسلامی بود، آن را همراه با نظر خود و تمامی مندرجات پرونده به رییس کل قوه قضاییه ارجاع و اطلاع دهند. کسانی که مصلحت تشخیص در خلاف شرع بودن رای صادر شده دارند؛ رییس دستگاه قضایی نیروهای مسلح، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور هستند. این دستورالعمل مطابق با تبصره سه ماده قانونی ۴۷۷ آیین دادرسی می باشد.

. تمامی کسانی، از جمله مرجع قضایی که مسئول صادر کردن رای هستند و کلیه کسانی که در رسیدگی پرونده ارتباط دارند، همه موظف هستند تا در صورت برخورد با رای صادر شده ای که خلاف شرع اسلام بود، باید با درج و ذکر مستندات به دادستان و یا به رییس حوزه قضایی اطلاع بدهند.

. بعد از تقدیم لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ به دادستان کل استان، ایشان موظف هستند تا نهایت دو ماه به پرونده رسیدگی شود. مشورت با دو قاضی با تجربه ‌و با سابقه پس از بررسی پرونده و تشخیص بر مبنای غیر شرعی بودن حکم صادره، با مستندات لازم و ذکر دلایل معتبر و همچنین با اعلام کلاسه پرونده و نام دادگاه و نام قاضی ‌پرونده و شماره دادنامه و در نهایت مشخصات کامل دو طرف دعوای پرونده و به همراه رای صادر شده بر این پرونده از سوی قاضی دادگاه ذکر شده، به رییس قوه قضاییه تقدیم می شود. چنانچه پس از بررسی به تشخیص بر عدم خلاف با شرع بین باشد، پرونده به صورت کامل با تمام پیوست های مکتوب آن بایگانی خواهد شد.

. افراد حقیقی ‌‌حقوقی و دستگاه های اجرایی که لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی را دارند، باید تمامی مدارک و دلایل موجود و کافی را ضمیمه لایحه مکتوب شده، نمایند. تا ادعای آنان مبنی بر خلاف شرع بودن حکم صادره متکی بر دلیل و منطق باشد. متقاضیان ماده ۴۷۷ قانون دادرسی دادنامه خود را به حکم صادر شده پیوست نموده و با شرح کامل از کلاسه پرونده، دلیل دادخواست شخص و مشخصات کامل دو طرف دعوا و همچنین دلیل بر غیر شرعی بودن حکم صادره، نسبت به ارسال لایحه اقدام نمایند. در نهایت دادخواست مکتوب خود را به دستگاه قضایی نیروهای مسلح و یا به رئیس دادگستری کل استان مربوطه ارسال نمایند. این دستگاه های اجرایی موظفند طی دو ماه به پرونده رسیدگی کنند. در صورت قبول لایحه با تمام مستندات و دلیل بر غیر شرعی بودن حکم، از رییس قوه قضاییه اجازه دادرسی مکرر را خواهند داد. اگر ادعای طرف مقابل را رد کنند و در صورت درست بودن حکم صادر شده، پرونده را مختومه اعلام می نمایند. بدیهی است، اگر دادخواست های مطرح شده که طبق ماده دفاعیه ۴۷۷ باشد، ناقص باشد، بررسی نخواهد شد. پس در تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷، باید طبق اصول و شرایط تنظیم لایحه پیش رفت

دستورالعمل های اجرایی لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷

تا این مبحث با اصول رسیدگی لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ آشنا شدیم. عملکرد رسیدگی به دادخواهی و دستورالعمل های اجرایی این مهم طبق اصول از پیش تعیین شده از سوی قانون گذار خواهد بود. برای رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی، مراحلی را به صورت نوبت و پله پله انجام داده تا به سرانجام برسد  و به نظری واحد قطعی در خصوص حکم حقوقی و یا کیفری پرونده برسند. انجام مراتب قوانین و ضوابط خود را دارد. همچنین این نکته قابل تذکر برای کسانی است که طبق ماده ۴۷۷ قانون دادرسی، تقاضای اعمال دادخواهی را دارند، می باشد که برای رسیدگی و طی سلسله مراتب احتیاج به زمان است و به عبارتی زمان بر خواهد بود. حال با این تفاسیر، نحوه دستورالعمل های اجرای لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ اینگونه خواهد بود؛

زمانی که دادخواست و لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کشور وصول شد، سپس پرونده به حوزه اجرایی معاونت قضایی ارسال می شود و پس از مطالعه و بررسی از سوی  حوزه معاونت قضایی، اصل پرونده را به حوزه اجرایی مربوطه ارسال می کند. ارجاع کپی و یا بدل آن قابل قبول برای رسیدگی نخواهد بود.  پس از آنکه پرونده ارجاع داده شد، معاونت قضایی در کمترین زمان ممکن خلاف شرع بین رای صادره را تشخیص دهد و با تنظیم و تهیه گزارشی در این زمینه با ذکر دلایل و مدارک و مستندات، پرونده را به رییس قوه قضاییه ارجاع بدهد. سپس ریاست قوه قضاییه به بررسی پرونده می پردازد و در صورتی که رای صادر شده را درست تشخیص دهد و آن را عدم خلاف با شرع بین دانست، مراتب لغو خواهد شد و معاونت اجرایی طی نامه ای حکم صادر شده را درست و موافق با شرع می خواند و رای صدور به اقدام موافق با حکم را خواهد داد. این روند در حالی طی خواهد شد، که رییس قوه قضاییه در بررسی لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون دادرسی، حکم صادر شده را درست و موافق با شرع می خواند و ادعای طرف مبنی بر، خلاف شرع حکم صادره را رد می کند. این روند در صورتی است که لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قابل قبول نباشد.

چنانچه رییس قوه قضاییه نظر بر تکرار دادرسی داشته باشد، با لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ موافقت خواهد شد و پرونده مزبور را با پیوست نظر خود ( رییس قوه قضاییه)  و کارشناسان قوه قضاییه و نظر قضات مشاور، از طریق معاونت قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود. همچنین رونوشتی از نامه را به دادگستری کل استان مربوطه تقدیم خواهد شد. این در حالی است که حکم صادر شده متعاقبا متوقف خواهد شد، تا دادرسی مکرر به پرونده صورت بگیرد. پس از دریافت  پرونده به همراه نامه و یا لایحه اعمال ماده ۴۷۷ توسط دیوان عالی کشوری، برای بررسی مکرر و دادرسی دوباره، پرونده را به یکی از شعب تعیین شده ارسال می کنند. شعبه دریافتی پرونده ، موظف است که در راستای نظر رییس قوه قضاییه، رای صادر شده را ابطال نماید و رسیدگی دوباره به پرونده را به حالت ماهوی و یا شکلی انجام دهد. پس صدور حکم بر پرونده مذکور، دفتر اجرای دیوان عالی کشور باید یک نسخه از دادرسی و صدور حکم را برای ثبت به معاونت قضایی ارسال کند و اصل پرونده به همراه رای صادر شده جدید  را به دادگستری کل استان و یا به دستگاه قضایی نیرو های مسلح ارجاع نماید. لازم به یادآوری است که دستورالعمل های اجرایی لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ قانون دادرسی در سال ۷/۹/ ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضایی رسیده است و پس از تصویب این قانون، این ماده لازم الاجرا می باشد.  در بیانات چند سطر پیش ذکر شد، که قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده طبق لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ باید حکم بر نظری دهد که در راستای نظر رییس قوه قضاییه باشد و به حالت ماهوی یا شکلی به پرونده رسیدگی کند. شاید برای شما چنین سوالی پیش بیایید که حالت قانونی ماهوی و یا شکلی چیست؟!

برای درک این‌ موضوع و نداشتن ابهامات در خصوص اطلاع از روند و دستورالعمل رسیدگی به پرونده طبق اعمال ماده ۴۷۷، لازم دانستیم تا در این مقاله حالت های قانون شکلی و یا ماهوی را برای خوانندگان توضیح دهیم.

حالت قانونی شکلی و ماهوی

به بیانی ساده باید گفت؛ قانون به دو شکل است.  حالت های ماهوی و شکلی از حالت های قانون هستند قانون ماهوی بیانگر، ماهیت حقیقت و اصل هر چیزی است. قانون ماهوی مجموعه قوانینی است که شرایط ایجاد انتقال و حق فردی را مرتبط با موضوع خود تعیین خواهد کرد. یعنی این قوانین مطابق حقوق اسلامی و شرع و فقه است که از سوی قانونگذار برای افراد جامعه این حق را به وجود می آورند. بسیاری از قانون های که به تصویب می رسند، جنبه ماهوی دارند مثل قانون تجارت، قانون مدنی و مجازات های اسلامی از نمونه این قانون ماهوی می باشند.

قانون شکلی

اما حالت دیگر قانون، قانون شکلی است. در تعریف قوانین شکلی باید گفت؛ به مجموعه قوانینی که ناظر دادرسی و اسناد و ناظر بر تشریفات و اثبات دعوی باشد . قانون های آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قوانین شکلی هستند. این دو قانون مکمل همدیگر هستند. قانون های که هم حقوق افراد متقاضی حق را در بر دارد و هم نحوه رسیدگی به پرونده و ناظر بر اعمال قانون می باشد. پس منظور از اینکه قاضی پرونده در حالت شکلی و ماهوی به پرونده رسیدگی کنند، منظور اجرای قانون برای متقاضی و ناظر بر اجرای درست قانون از سوی مجری قانون باشد.

چگونگی پذیرش لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷

این سوال پیش خواهد آمد که آیا لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ از سوی ریاست قوه قضاییه پذیرفته خواهد شد؟؟ آیا انجام این ماده قانونی و نوشتن لایحه امری فرمالیته است؟!  آیا هر شخصی می تواند معترض به حکم قاضی باشد و ادعا کند که حکم صادر شده خلاف شرع است؟! در جواب به این سوال ها باید گفت؛ لایحه اعمال ماده ۴۷۷ خیلی سخت و بسیار نادر است. اما غیر ممکن و بدون سابقه هم نبوده است.  تنها در صورتی خلاف شرع بودن حکم پذیرفته می شود و آن هم در موارد بسیار محدود می باشد. لذا برای ارسال لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی با حقوقدان در این زمینه لازم است، مشورت شود. زیرا رد شدن درخواست دادرسی مکرر طبق ماده ۴۷۷، از مطرح کردن مجدد لایحه منع خواهید شد.

اگر در صورت مشورت با حقوقدان نظر بر این شد تا در صدد تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ باشید، باید پرونده را کامل و دقیق مطالعه کرده و به نوشتن دادخواستی حرفه ای اکتفا کنید. همانطور که گفته شد، روند رسیدگی به اعمال ماده ۴۷۷ قانون دادرسی سخت و پیچیده است و قضات و کارشناسان زبده و سخت گیر در موضع و موقعیت رسیدگی به این ماده قانونی هستند. پس تکرر در یادآوری و در خصوص اینکه نوشتن لایحه باید مطابق قانون و دستورالعمل باشد و فاقد هیچگونه خطای املایی و یا نگارشی نباشد و تمامی مدارک پیوست و ضمیمه پرونده باشد، لازم است. همچنین برای ارجاع لایحه ماده قانونی باید تمامی مدارک شخص متقاضی یا متقاضیان درست و کامل باشد. برای نوشتن لایحه تقاضا اعمال ماده ۴۷۷ مدارکی در این خصوص لازم است.

مدارک لازم برای تقدیم لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷

همانطور که گفته شد؛ برای تنظیم دادخواست لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ باید با اصول و قانون تنظیم لایحه پیش رفت. در صورت ناقص بودن و یا درست نبودن مدارک، مسئول قضایی‌ و یا مجری قانون، خود را موظف به رسیدگی و مطالعه پرونده نمی داند. پس در تنظیم لایحه باید بسیار دقیق و با وسواس عمل کرد. زیرا مخاطب این دادخواست قوه قضاییه خواهد بود و برای آنان دقت در نوشتن و دقت در ارسال مدارک پرونده بسیار حائز اهمیت است. باید کسی که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون دادرسی را دارد را به طور کامل بشناسند و هویت او محرز باشد و این امکان فقط با در دست داشتن کلیه مدارک لازم است. مدارک لازم برای تهیه دادخواست و تنظیم لایحه به قرار زیر می باشد؛ 

• گام اول برای دادخواهی مکرر، تقاضای کتبی به رییس دیوان عالی کشور است. پس اول از اقدامی دادخواست خود را به صورت کتبی نوشته و طبق اصول آن را مطابقت با قوانین خواهید کرد.

• چنانچه شخص متقاضی دادخواهی، زندانی باشد باید ابتدا از سوی محل تحمل کیفر یا زندان به تایید برسد. این تاییدیه از سوی مرکز زندان برای این است که شخص دادخواست کننده واقعا بنا بر حکم زندانی می باشد.

• متقاضی دادخواهی بایستی لایحه خود را مطابق با ماده قانونی ۴۷۷ تنظیم کند، سپس تقاضای اعمال مجدد شود. برای نوشتن لایحه باید آگاهی کامل از درباره این ماده قانونی را داشت. سپس اقدام به نوشتن و دادخواهی دوباره را مکتوب کرد.

• در لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ باید حتما مرجع صادر کننده و تاریخ و شماره دادنامه ذکر و قید شود. مرجع صادر کننده، دادگاهی است که رای صادر شده بر پرونده شخص را اعمال کرده است. تاریخ صدور حکم و شماره پرونده و یا دادنامه او حتما قید شود.

• حتما لازم است تا نشانی کامل و شماره همراه و کد پستی متقاضی دادخواهی مکرر در پرونده قید شود. تا در لزوم تماس و اطلاع رسانی به وی دچار مشکل نشوند. زیرا صدور رای از سوی دیوان عالی کشور حتما به اطلاع شخص برسد.

• تمامی صفحات لایحه باید با امضا متقاضی باشد. ذیل تمامی برگه های دادنامه و لایحه باید به امضاء متقاضی باشد. 

• باید به تعداد نفرات متقاضی دادخواهی تمبر مخارج مربوط به دادرسی را باطل نمود.

• از تمامی صفحات دادنامه کپی واضح و سالم گرفته شود و تمامی صفحات از سوی دادگاه صادر کننده این پرونده مهر تایید شوند و با اصل دادنامه مطابقت داده شود. پس از مطابقت با اصل پرونده، روی برگه های کپی شده مهر زده خواهد شد.

• ارائه صفحات کپی شده دادنامه در مرحله واخواهی به صورت حضوری یا غیابی ( ارسال از طریق دورنگار)  به مرجع رسیدگی کل استان صورت بگیرد.

• ارائه مدرک مبنی بر حکم صادر شده بدوی برای دادرسی مجدد، چنانچه  در همان مرحله بدوی نظر تجدید نظر قطعی شده باشد.

• اگر در تنظیم لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ از وکیل و نماینده قانونی کمک گرفته اید، بایستی وکالتنامه وکیل همراه با مهمور شده به مهر وکیل و الصاق تمبر مالیاتی را ارائه دهید.

• چنانچه متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص همین درخواست در دیوان عالی کشور دارای سابقه باشد، لازم است نسخه ای از دادخواست و دادنامه صادره از دیوان عالی کشور را تقدیم نمایند.

• متقاضی یا متقاضیان، اصل کارت ملی و کپی کارت ملی را ارائه نمایید. تا شناسایی آنان برای دستگاه قضایی مسجل شود.

مرحله نهایی تنظیم لایحه دفاعیه ماده 477

پس از تهیه و تنظیم مدارک، آن را ضمیمه پرونده و لایحه خود نموده و به دادستانی کل استان تقدیم خواهید کرد. بعد از تحویل مدارک و لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ به دستگاه اجرایی مزبور، شخص در انتظار دادخواهی خواهد نشست. معمولا این دادخواهی و رسیدگی به پرونده زمان بر است. پس از آنکه رسیدگی به پرونده تمام شد و رای نهایی صادر شد، به اطلاع شخصی به اطلاع دادگاه مربوطه ای که پرونده برای بار اول در آنجا رسیدگی شده است، خواهد رسید. رای نهایی صادر شده در دو حالت است. یا اینکه با دادخواهی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ موافقت شده است و یا اینکه رای بر صحت در صدور حکم قبلی داده شده و پرونده مختومه اعلام می شود. شخص در این حالت باید حکمی که قبلا صادر شده است و مجازات حقوقی و یا کیفری که برای او مشخص شده است را تحمل کند. لازم به تذکر دوباره است به کسانی که متقاضی دادخواهی طبق ماده قانونی ۴۷۷ می باشند، باید حتما زمان نوشتن لایحه را در نظر داشته باشید.

مدت زمان برای ارجاع لایحه بسیار مهم است و ارجاع این دادخواست دارای محدوده زمانی است. در زمان رسیدگی به پرونده و همچنین در زمان تجدید نظر به حکم صادره به پرونده، این امکان وجود دارد که شما دادخواست خود را مکتوب کرده و نسبت به ارجاع آن اقدام نمایید. قانون در زمینه رسیدگی به این نوع پرونده اصولی را تعیین نموده است. لزوم به یادآوری است که اقدام شما در خصوص مکتوب لایحه و همچنین در تقدیم لایحه کاملا قانونی عمل کنید تا به دادخواهی شما، قانون حمایت گر شما باشد. توصیه نهایی این است که قبل از انجام هر اقدام حقوقی با یک حقوقدان آگاه و با تجربه مشورت کنید. نماینده های حقوقی بهتر از اشخاص عادی می توانند در انجام امور حقوقی موفق باشند. از اینکه تا انتها خواننده این مقاله بودید، سپاسگزاریم. امیدواریم جوابگوی تمام سوالات شما در خصوص لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ آیین قانونی دادرسی شده باشیم و این مقاله در تهیه و تنظیم لایحه شما موثر بوده باشد .

2 Comments

  1. Majid گفت:

    سلام وقت بخیر …اصلا نگاه نمیکنن و همش میگن همون رای ها درست بوده باید به کی بگیم …از 474 و 477هم استفاده کردیم …کلی شاهد و مدرک اوردیم دریغ از یک نگاه…و فوری مختومه اعلام میکنن…قانون چجوریه اخه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×