لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه

لایحه درمقام دفاع ویاتکمیل اظهارات ودادخواست درمراجع قضایی نوشته می شود.
درواقع لایحه خلاصه مستندات قانونی و دفاعیات ,خواسته هاواظهارات مشخص در چند سطر و صفحه برای اقناع مرجع رسیدگی و صادرکننده رای می باشد که درصورت عدم متخصص درتنظیم واستفاده از واژه های تخصصی درجای نامناسب به سادگی سبب از بین رفتن حق هرچند مسلم و مسجل می شود.برای نوشتن یک لایحه کامل و تاثیرگذار صرف رعایت اصول نگارش و داشتن قلم خوب کافی نیست ,چرا که این مهم قطعا نیاز به دانش حقوقی وتسلط به قوانین وآرا وحدت رویه و بخشنامه هاو…داردومی بایست اظهارات نگاشته شده مستند و مستدل باشد.
اهمیت ویژه ومهمی که لایحه دارد این است که در پرونده ثبت می شود و برخلاف اظهارات شفاهی که کاملا در صورتجلسه نیز ممکن است آورده شود ویاممکن است حتی با توجه به جو حاکم بر جلسه دادگاه در اثر استرس وعدم تسلط گفتن مواردی بی اختیار فراموش شود ,لایحه در پرونده ثبت می شود ومرجع رسیدگی کننده در زمان صدور تصمیم و رای که ممکن است چندین روز و یاحتی ماه باشد لایحه را ملاحظه و با لحاظ ودرنظر گرفتن آن تصمیم و رای قضایی صادر می کند که این اهمیت اصلی و ویژه لایحه می باشد وجایگاه آن را در تصمیمات دادگاه نشان می دهد.
گروه مشاورین پارسا با تخصص و تجربه حقوقی خود شما را در تنظیم متون حقوقی همراهی و یاری می کند.

لایحه

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×