مهریه مادر بعد از فوت

مهریه مادر بعد از فوت (1)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

مهریه مادر بعد از فوت

مهریه مادر بعد از فوت

یکی از مسائلی که امروزه در بحث ارث ممکن است مطرح شود، مهریه مادر بعد از فوت می باشد. در این مقاله ابتدا به این پرسش که آیا امکان گرفتن مهریه مادر بعد از فوت وجود دارد یا خیر پاسخ خواهیم داد. سپس مقدار این مهریه را معین خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

آیا امکان گرفتن مهریه مادر بعد از فوت وی وجود دارد؟

بر اساس قانون مدنی، با فوت هر شخص تمام طلب و دین او به وراث منتقل خواهد شد. از طرفی دیگر، می توان گفت که با وقوع عقد نکاح، مهریه نیز حقی است که زن از شوهر خود دارد و بنابراین همانطور که مشخص است، با فوت مادر امکان گرفتن مهریه وی توسط وارثان وجود دارد.

برعکس اخذ مهریه مادر بعد از فوت وی نیز صادق است. به عبارتی دیگر، با فوت شوهر، زن می تواند مهریه خود را از اموال شوهر متوفی بردارد و این امری مسلم است. چرا که مهریه حق زن است و تا زمانی که این حق پرداخت نشده یا به هر دلیل دیگر اسقاط نشده است، باید پرداخت شود. در حال حاضر رویه موجود نیز گویای همین امر است.

البته در این خصوص یک نکته نیز وجود دارد. زن در هنگامی ارث خواهد برد که رابطه زوجیت وی با همسرش دائمی باشد. بنابراین در نکاح موقت، رابطه توارث شکل نخواهد گرفت. این مسئله به وضوح در ماده 940 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. این نکاح باید در زمان مرگ نیز همچنان جاری باشد تا توارث همچنان برقرار باشد.

چه کسانی می توانند مهریه مادر بعد از فوت را مطالبه کنند؟

مهریه از جمله حقوق زن است. بنابراین بعد از فوت وی، کلیه وراث او می توانند درخواست مهریه را مطرح نمایند. اصلی ترین اشخاص در این زمان، فرزندان زن هستند که به نسبت دو پسر و یک دختر مهریه در میان آنها تقسیم خواهد شد.

البته قابل توجه است که حتی خود شوهر هم از مهریه همسر فوت شده خود ارث خواهد برد. زیرا بر اساس ماده 946 قانون مدنی، زوج از تمام اموال زوجه ارث بری خواهد کرد. پس هنگامی که وراث زوجه درخواست مهریه وی را بعد از فوتش مطرح نمایند، به همان میزان که زوج حق ارث بردن دارد، از میزان مهریه کاسته خواهد شد. باقی مبلغ هم توسط زوج به وراث دیگر پرداخت می گردد تا به همان میزان در میان وراث پخش گردد.

به چه میزان مرد از همسر متوفی خود در مهریه ارث می برد؟

با توجه به اینکه شوهر نیز از مهریه همسر فوت شده خود ارث می برد و به همان میزان می تواند میزان مهریه را کاهش دهد، بحث میزان ارث بردن مرد از همسرش اهمیت پیدا می کند. قانون مدنی در خصوص ارث بری شوهر از همسر متوفی خود حکم جالبی ارائه داده است. این قانون میزان دقیق ارث بردن مرد از همسرش را به فرزندان زن تطبیق داده است.

در صورتی که زوجه دارای فرزندی نباشد، مرد به میزان نصف اموال زوجه از او ارث خواهد برد. در حالتی که اگر زوجه دارای فرزند باشد، این میزان برای مرد برابر با یک چهارم اموال است. برای آشنایی دقیق با این گفتار، نظر شما را یک مثال جلب می کنیم:

تصور کنید که مهریه زوجه از زوج خود 20 سکه طلا است و زوجه فوت می کند. وراث وی درخواست گرفتن مهریه مادر بعد از فوت را می دهند. در همین خصوص اگر زن دارای فرزند نباشد، مرد از مهریه 10 سکه را به ارث خواهد برد. بنابراین میزان مهریه ای که باید به وراث زن پرداخت نماید تنها 10 سکه است. اما اگر زن فرزندی داشته باشد، میزان ارث بری زوج از زوجه به یک چهارم تقلیل پیدا خواهد کرد. در این مثال مرد 5 سکه را به ارث خواهد برد و مابقی مبلغ را به وراث زوجه پرداخت خواهد کرد.

مهریه مادر بعد از فوت (2)
مهریه مادر بعد از فوت (2)

پرداخت مهریه مادر بعد از فوت در صورت اقساطی بودن

سوالی که در خصوص پرداخت مهریه مادر بعد از فوت وی مطرح می شود، امکان پرداخت مهریه به شکل اقساطی است. در ابتدا لازم به ذکر است که در صورت اعسار زوج از پرداخت مهریه مادر بعد از فوت، امکان اقساطی شدن آن وجود دارد. در این خصوص فرقی میان زوجه زنده یا مرده نیست و وضعیت اعسار مرد است که تاثیرگذار خواهد بود.

از طرفی دیگر در خصوص مطالبه مهریه مادر بعد از فوت اگر زوجه پیش از فوت خود طلب مهریه را زوج خود کرده باشد و دادگاه با توجه به اعسار زوج حکم به پرداخت قسطی مهریه داده باشد، بدیهی است که پس از فوت زوجه، ادامه اقساط مهریه باید به وراث وی پرداخت شود. در این خصوص اگر همچنان رابطه زوجیت برقرار باشد، شوهر نیز در کنار سایر وراث از این حق برخوردار خواهد شد و بر اساس فرمولی که در بالا گفته شد، از میزان مهریه کاسته خواهد شد.

چند نکته قابل توجه در خصوص ارث بری زن و شوهر از یکدیگر

در خصوص تعیین میزان ارث شوهر از مهریه همسر فوت شده خود، تفاوتی در میان فرزند دختر و پسر او نیست. بلکه تنها حضور یک فرزند است که میزان ارث بری شوهر را از نصف اموال به یک چهارم تقلیل می دهد.

اگر شوهر فوت کرده باشد، زن می تواند مهریه خود را از اموال او اخذ نماید. البته این مهریه جدا از ارثی است که زن از اموال شوهر خود می برد و در حکم دین ممتاز است. میزان ارث بری زن از همسر متوفی خود نیز نکات خاصی دارد. اگر شوهر دارای فرزندی نباشد، زن به میزان یک چهارم ارث می برد. در حالتی که اگر شوهر دارای فرزند باشد، میزان ارث بردن زن از همسر خود به یک هشتم تقلیل پیدا می کند.

یکی از نکات جالبی که قانون مدنی در خصوص ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر مطرح کرده است، در جایی است که زن به غیر از شوهر خود وارث دیگری نداشته باشد. در این صورت، تمام اموال زن به همسر وی رد خواهد شد. البته قابل توجه است که این حکم در خصوص زن جاری نیست. یعنی در صورتی که شوهر به غیر از زن خود وارث دیگری نداشته باشد، مابقی اموال وی در حکم اموال بلاوارث توسط دولت اخذ خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×