مقاله

2 آبان 1401
جرایم اقتصادی چیست؟ (3)

جرایم اقتصادی چیست؟

جرایم اقتصادی چیست؟ مقدمه ای بر جرم پیش از آن که این موضوع را بررسی کنیم که نظام حقوقی حاکم بر جرایم اقتصادی چیست؟ می بایست […]
2 آبان 1401
اعاده حیثیت کیفری (1)

اعاده حیثیت کیفری

اعاده حیثیت کیفری اعاده حیثیت کیفری زمانی معنا پیدا می کند که یک فرد مطلب دروغ یا افترا به فرد دیگری نسبت دهد. اگر فرد قادر […]
1 آبان 1401
تسلیم مبیع (4)

تسلیم مبیع

تسلیم مبیع تسلیم مبیع در عقد بیع عقد بیع یکی از عقود رایج در مباحث حقوقی است که جامعیت بسیاری دارد. هر کدام از عقود از […]
30 مهر 1401
ابطال رای کمیسیون ماده 12 (3)

ابطال رای کمیسیون ماده 12

ابطال رای کمیسیون ماده 12 ماده 12 قانون زمین شهری ماده 12 قانون زمین شهری در مورد زمین های بایر و موات تعیین تکلیف نموده است. […]
30 مهر 1401
مرور زمان کلاهبرداری (1)

مرور زمان کلاهبرداری

مرور زمان کلاهبرداری مرور زمان کلاهبرداری بر طبق قانون: قبل از اینکه به موضوع مرور زمان کلاهبرداری بپردازیم باید بدانیم که اصلا کلاهبرداری چیست و شامل […]
29 مهر 1401
مرور زمان خیانت در امانت (3)

مرور زمان خیانت در امانت

مرور زمان خیانت در امانت بررسی مرور زمان خیانت در امانت خیانت در امانت به چه معنا می باشد؟ مجازات جرم خیانت در امانت چیست؟ نحوه […]
29 مهر 1401
ابطال رای کمیسیون ماده 5 (2)

ابطال رای کمیسیون ماده 5

ابطال رای کمیسیون ماده 5 منظور از رای کمیسیون ماده 5 چیست؟ پیش از آن که به بررسی راهکارهای قانونی ابطال رای کمیسیون ماده 5 قانون […]
28 مهر 1401
ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ (1)

ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ پیش از پرداختن به نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ باید گفت که منابع طبیعی تنها مرجع و منبع قانونی و […]
27 مهر 1401
نحوه شکایت از شهرداری (4)

نحوه شکایت از شهرداری

نحوه شکایت از شهرداری نحوه شکایت از شهرداری در سه مورد امکان پذیر است شهرداری در کشور ما به عنوان یک نهاد غیر دولتی شناخته می […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×