مقاله

24 دی 1400
جعل اسناد (1)

جعل اسناد

جعل اسناد اسناد، مدارکی معتبر است که گویای روابط اجتماعی و تجاری افراد است. جعل اسناد یکی از حالت های مجرمانه ای است که ممکن است […]
23 دی 1400
تخلفات ساختمانی (3)

تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی تخلفات ساختمانی به معنی بی توجهی به مقررات الزامی و نقض قوانین شهر سازی و عدم رعایت نکات ایمنی و فنی و بهداشتی در […]
22 دی 1400
مشاوره حقوقی آلودگی محیط زیست (2)

مشاوره حقوقی آلودگی محیط زیست

مشاوره حقوقی آلودگی محیط زیست مشاوره حقوقی آلودگی محیط زیست یکی از خدمات هایی مشاوره های حقوقی است که بسیاری از افراد ممکن است با این […]
22 دی 1400
انتقال ضمان معاوضی (3)

انتقال ضمان معاوضی

انتقال ضمان معاوضی انتقال ضمان معاوضی یکی از مباحث حقوقی در رابطه با معامله ها و قرارداد های بیع است و مفاد قانونی مرتبط با انتقال […]
21 دی 1400
تفاوت فسخ و تفاسخ (3)

تفاوت فسخ و تفاسخ

تفاوت فسخ و تفاسخ در قولنامه ها و مبایعه نامه معمولا از شرط فسخ قرارداد استفاده خواهد شد که بسیاری از افراد شاید تفاوت فسخ و […]
21 دی 1400
مشاوره حقوقی قانون کار (3)

مشاوره حقوقی قانون کار

مشاوره حقوقی قانون کار خدمات مشاوره حقوقی قانون کار یکی از موارد مشاوره های حقوقی افراد در رابطه با قانون کار است. قوانین مربوط به کار […]
20 دی 1400
ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان (3)

ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان

ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان امر ازدواج و نکاح بر اصل میل و اراده طرفین برقرار است و مانند هر عقد و قراردادی بر […]
20 دی 1400
مطالبه ثمن (3)

مطالبه ثمن

مطالبه ثمن مطالبه ثمن و نحوه وصول آن یکی از موضوعات حقوقی است که از طریق دادخواست اقامه دعوا خواهد شد. ثمن چیست؟ مطالبه ثمن معامله […]
19 دی 1400
استرداد مجرمین در حقوق ایران (2)

استرداد مجرمین در حقوق ایران

استرداد مجرمین در حقوق ایران استرداد مجرمین در حقوق ایران یکی از قوانینی است که در حقوق ایران برای برقراری عدالت و به سزا رساندن مجرمین […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×