مقاله

19 دی 1400
سوء استفاده از ضعف نفس افراد

سوء استفاده از ضعف نفس افراد

سوء استفاده از ضعف نفس افراد سوء استفاده از ضعف نفس افراد در  قانون مدنی و کیفری کشور دارای مجازات های متنوع و مختلفی و البته […]
18 دی 1400
جرم ممانعت از حق در ملک مشاع (3)

جرم ممانعت از حق در ملک مشاع

جرم ممانعت از حق در ملک مشاع جرم ممانعت از حق در ملک مشاع به معنی مانع شدن شخصی برای استفاده فردی از ملک خود می […]
17 دی 1400
معاونت در جرایم غیر عمدی (33)

معاونت در جرایم غیر عمدی

معاونت در جرایم غیر عمدی برای توضیح در خصوص معاونت درجرایم غیر عمدی میبایست ابتدا دو مفهوم معاون در جرم و جرایم غیر عمدی توضیحاتی ارائه […]
17 دی 1400
توقیف حساب افراد بدهکار (3)

توقیف حساب افراد بدهکار

توقیف حساب افراد بدهکار یکی از راه های حفظ منافع و حقوق افراد توقیف حساب افراد بدهکار از سوی مراجع قضایی است. توقیف حساب یکی راه […]
16 دی 1400
محاربه چیست (1)

محاربه چیست

محاربه چیست محاربه در علوم فقهی به معنی سلاح کشیدن بر روی مردم با هدف ترساندن آنها و به قصد مال و جان و ناموس آنها […]
16 دی 1400
نشر اکاذیب در فضای مجازی (3)

نشر اکاذیب در فضای مجازی

نشر اکاذیب در فضای مجازی نشر اکاذیب در فضای مجازی یکی از حالت های وقوع جرم نشر اکاذیب است. در دنیای امروز بیشترین حالت وقوع جرم […]
15 دی 1400
اختلاف در صلاحیت دادگاه ها (3)

اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

اختلاف در صلاحیت دادگاه ها اختلاف در صلاحیت دادگاه ها یکی از مسائل و مباحث حقوقی است که مورد توجه قانون و قانون گذار بوده است […]
15 دی 1400
خرید و فروش ملک با وکالت نامه (3)

خرید و فروش ملک با وکالت نامه

خرید و فروش ملک با وکالت نامه خرید و فروش ملک با وکالت نامه یکی از حالت های معاملاتی و خرید و فروش ملک است. خرید […]
14 دی 1400
قبل از توقف از تادیه دین (33)

قبل از توقف از تادیه دین

قبل از توقف از تادیه دین مفهوم حقوقی قبل از توقف از تادیه دین حالتی است در ورشکستگی تاجر که دارای تبعات و قوانینی است. به […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×