مقاله

11 آبان 1400
حکم موت فرضی (2)

حکم موت فرضی

حکم موت فرضی زمانی که مرگ مسلم و واقعی فردی مشخص نباشد اما شرایط و قرائن نشان از عدم زنده بودن فرد دارد در این حالت […]
10 آبان 1400
شارژ ساختمان (3)

شارژ ساختمان

شارژ ساختمان با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی بیشتر افراد برای سکونت آپارتمان نشینی را انتخاب کردند. خانه های ویلایی جوابگوی افزایش روزافزون جمعیت نبوده و […]
8 آبان 1400
وکیل ملکی در تهران (10)

وکیل ملکی در تهران

 وکیل ملکی در تهران  وکیل ملکی تهران آیا تاکنون برای شما یا اطرافیانتان پیش آمده است که برای حل مشکلات حقوقی مربوط به املاک به وکیل […]
7 آبان 1400
دادخواست اعتراض ثالث طاری

دادخواست اعتراض ثالث طاری

دادخواست اعتراض ثالث طاری از دیگر روش های اعتراض شخص ثالث به رای صادر شده، ارائه دادخواست اعتراض ثالث طاری است که در شرایطی چنین اعتراضی […]
6 آبان 1400
دادخواست اعتراض ثالث اصلی (2)

دادخواست اعتراض ثالث اصلی

دادخواست اعتراض ثالث اصلی اعتراض به حکم صادر شده دادگاه فقط از طرف خواهان یا خوانده دعوا نخواهد بود گاهی شخص ثالثی که منافع او در […]
5 آبان 1400
دادخواست اعتراض به کمسیون ماده ۵۶ (1)

دادخواست اعتراض به کمسیون ماده ۵۶

دادخواست اعتراض به کمسیون ماده ۵۶ دادخواست اعتراض به کمیسیون ماده ۵۶ یکی از حالت های دعوا است که در مورد اراضی مطرح خواهد شد. قبل […]
4 آبان 1400
دادخواست استرداد مال منقول (2)

دادخواست استرداد مال منقول

دادخواست استرداد مال منقول زمانی دادخواست استرداد مال منقول از سوی خواهان تهیه و به دادگاه ارائه می شود که شخص دیگری اموال منقول او را […]
3 آبان 1400
دادخواست الزام به پرداخت نفقه پدر بزرگ (3)

دادخواست الزام به پرداخت نفقه پدر بزرگ

دادخواست الزام به پرداخت نفقه پدر بزرگ پرداخت نفقه یکی از ملزومات شرعی است که در قانون مدون اساسی ایران نیز برای افراد خاصی و تحت […]
2 آبان 1400
دادخواست ثالث اجرایی (2)

دادخواست ثالث اجرایی

دادخواست ثالث اجرایی دادخواست ثالث اجرایی چگونه انجام می شود؟ منظور از ثالث اجرایی اعتراض شخص ثالث به حکم عملیات اجرایی دادگاه است. ممکن است در […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×