مقاله

28 فروردین 1400
هزینه-دادخواست-تحریر-ترکه-

دادخواست تحریر ترکه

دادخواست تحریر ترکه به چه معناست؟ بعد از مرگ افراد، چون صاحبان
27 فروردین 1400
نوشتن لایحه در مورد وصف تجریدی چک (2)

وصف تجریدی چک

یکی از قوانین خاص در قانون مدنی قانون تجارت می باشد. وصف تجریدی چک
26 فروردین 1400
دادخواست لایحه دفاعیه خلع ید (4)

لایحه دفاعیه خلع ید

لایحه دفاعیه خلع ید ویژگی های لایحه دفاعیه خلع ید دادخواست لایحه دفاعیه خلع ید نوشتن لایحه خلع ید لایحه دفاعیه خلع ید چیست؟ خلع ید […]
25 فروردین 1400
لایحه الزام به تمکین (1)

لایحه الزام به تمکین

بر مبنای شرع مقدس و قوانین موجود،تمکین و اطاعت از همسر جزو
24 فروردین 1400
لایحه برای عسر و حرج زوجه2

لایحه برای عسر و حرج زوجه

در لایحه برای عسر و حرج زوجه، زوجه باید با ارائه شواهد مدارک و مستندات و دلایلی
23 فروردین 1400
نوشتن لایحه برای خیانت در امانت (1)

لایحه خیانت در امانت

لایحه خیانت در امانت جزء لایحه های مربوط به جرم علیه اموال است که در قانون تعریف
22 فروردین 1400
دفاعیه تصرف عدوانی کیفری (4)

دفاعیه تصرف عدوانی کیفری

یکی از راهکارهای بسیار فوری که یک ضمانت اجرایی نیز برای رفع تصرف می باشد
21 فروردین 1400
لایحه فروش مال غیر (4)

آشنایی با مفاد مندرج در لایحه فروش مال غیر

لایحه فروش مال غیر هر کسی اختیار اموال و دارایی خود را دارد و هر طور که دلش
3 بهمن 1399
نگارش دادخواست

دادخواست و شرایط آن

دادخواست و شرایط آن به موجب ماده48 ق.ج”شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.” واژه دادخواست را فرهنگستان بجای واژه عرضحال که از جمله […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×