مقاله

31 شهریور 1399
برگ-دادخواست-به-دادگاه-عمومی-

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي برگ داد خواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه […]
31 شهریور 1399
برگ-دادخواست-به-دادگاه-عمومی-

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

 برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك خواهان مشخصات خریدار(مشتری) […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×