3 آذر 1401

3 آذر 1401
مجازات ورشکستگی به تقلب (r4)

مجازات ورشکستگی به تقلب

مجازات ورشکستگی به تقلب در حقیقت جرایم اقتصادی مشتمل بر مجموعه ی وسیعی از اعمال است که به طور مستقیم و غیر مستقیم علیه اقصاد دولتی […]
3 آذر 1401
تعلیق اجرای مجازات (4)

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات تعلیق مجازات به معنای معلق ماندن اجرای تمام یا بخشی از مجازات محکوم علیه با شرایط خاص و برای مدت […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×