دادخواست تحویل مبیع

دادخواست رجوع از هبه (1)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

دادخواست تحویل مبیع

آیا برای شما هم پیش آمده است که نیاز به تنظیم دادخواست تحویل مبیع داشته باشید؟ آیا از ضرورت تنظیم دادخواست تحویل مبیع و کارکرد های آن اطلاع دارید؟

شاید شما تاکنون بسیار در رابطه با این موضوع شنیده باشد که یک فروشنده اقدام به فروش ملکی کرده است اما از انجام تعهداتی که معمولا قانون بر عهده فرد فروشنده قرار می دهد، سرپیچی می کند. در چنین شرایطی بهترین راه حقوقی ممکن برای کسانی که دچار ضرر و زیان شده اند آن می باشد که از یک وکیل حرفه ای برای تنظیم دادخواست تحویل مبیع کمک بگیرند. یک وکیل با تجربه به افراد زیان دیده کمک می کند تا برای احقاق حقوق خود از طریق محاکم قضایی اقدام کنند.

یکی از دلایلی که معمولا فروشنده ها از تحویل ملک یا مال فروخته شده ممانعت می کنند آن است که با خود فکر می کنند ممکن است قیمت ملکی که به فروش رسانده اند تا زمانی که اقدام به تنظیم سند رسمی کنند، افزایش پیدا کند. مسلما در چنین حالتی خریدار ملک از این موضوع متضرر خواهد شد و باید به دنبال راهی باشد که از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند. در چنین شرایطی بهتر است فرد متضرر سریعا به کمک یک وکیل حرفه ای برای ارائه دادخواست تحویل مبیع اقدام کنند.

مبیع چیست؟

هنگامی که در مورد دادخواست تحویل مبیع صحبت می کنیم این سوال بسیار مهم در ذهن بسیاری از افراد نقش می بندد که اصلا مبیع چیست و معنای حقوقی آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که مال بیع دقیقا همان مالی است که از طریق عقد بیع به فروش می رسد و موضوع اصلی عقد بیع است. در ماده 338 قانون مدنی آمده است که بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.  پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.

قانون در مورد مال مبیع

در مورد تنظیم و ارائه دادخواست مال مبیع باید دقت داشته باشید که مال مربوطه دارای ویژگی های خاصی باشد. بر اساس قانون مدنی کشورمان می توان مفاد قانونی در مورد مال مبیع را به موارد زیر تقسیم کرد:

مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌نشده باشد.

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به‌مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع. تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر

چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

قانون در مورد مال مبیع

جالب است بدانید که دلیل اصلی که قانون حق ارائه دادخواست تحویل مبیع را به خریدار واگذار کرده است آن است که این دادخواست از آثار عقد بیع به حساب می آید. بر اساس ماده 362 قانون مدنی  آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

دادخواست تحویل مبیع را جدی بگیرید!

اگر شما جز آن دسته از کسانی هستید که قصد تنظیم دادخواست تحویل مبیع را دارید به شما توصیه میکنیم که هرچه سریعتر برای ارائه اینن دادخواست اقدام کنید. یک وکیل با تجربه و متخصص می تواند با تکیه بر دانش حقوقی که دارد، دادخواست تحویل مبیع را در کوتاهترین زمان و بهترین نحو ممکن، طراحی کند.

امروزه متاسفانه سودجویان و کلاهبرداران زیادی در بازار های معامله و اقتصاد وارد شده اند و ممکن قصد تضییع حقوق دیگر هموطنان خود را داشته باشند، یکی از نمونه ههای بارز فعالیت نادرست چنین افرادی، عدم تحویل مبیع است. شما می توانید با ارائه دادخواست تحویل مبیع به مقابله با فعالیت غیر قانونی چنین افرادی بپردازید و حق خود را اخذ کنید.

نمونه دادخواست تحویل مبیع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×