دادخواست نفقه فرزند

دادخواست نفقه فرزند (2)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

دادخواست نفقه فرزند

شیوه های تنظیم دادخواست نفقه فرزند

تنظیم دادخواست نفقه فرزند به وسیله خود فرزند و یا مادر فرزند صورت می گیرد. طبق ماده قانون مدنی ۱۱۹۰ نفقه و تامین مادی اولاد بر ذمه پدر است. نفقه فرزند چه دختر و پسر تا سن مشخص و شرایط مشخصی که در عرف و قانون قابل قبول است باید پرداخت شود. پدری که از پرداخت نفقه همسر و فرزند خود با وجود استطاعت مالی امتناع کند مجرم است. چنانچه زن و شوهری نیز از یکدیگر جدا زندگی کنند و با طلاق گرفته باشند در صورتی که حضانت فرزندان با مادر باشد باز هم پدر مسئول و موظف به پرداخت نفقه تا زمان مشخص و شرایط مشخص است.

طبق قانون حفاظت و تامین زندگی فرزند از لحاظ مالی بر عهده والدین است. اگر پدر فوت کند، به ترتیب این وظیفه بر عهده جد پدری، مادر و جد مادری است. تا رمانی که پدر زنده باشد و تمکن مالی داشته باشد، نفقه فرزندان بر او واجب است. چنانچه مادر و پدر از یکدیگر هم جدا شدند نفقه فرزند بر عهده پدر است مگر اینکه تمکن مالی نداشته باشد. چنانچه پدر در قید حیات باشد و تمکن مالی داشته باشد و از وظیفه خود سر باز زند فرزند می تواند اقدام به شکایت از وی کند. شکایت از پدر به خاطر ندادن نفقه در قالب تنظیم دادخواست نفقه فرزند به دادگاه ارائه می شود.

تنظیم دادخواست نفقه فرزند توسط مادر

تنظیم دادخواست نفقه فرزند توسط مادر زمانی است که پدر در قید حیات باشد و از پرداخت نفقه به فرزند امتناع کند. زمانی که مادر اقامه دعوی می کند باید در طرح دعوا و رای قاضی ذینفع باشد یعنی در صورت رای دادگاه به صورتی باشد که به نفع حقوق خواهان باشد و همچنین شخصی که خواهان است باید بالغ و رشید باشد. همین شرایط قانونی باعث شده است که درخواست نفقه از پدر گاها توسط مادر صورت بگیرد. فرزند در طرح دعوا ذی نفع است اما اهلیت ندارد و باید کسی از نیابت وی به این مسئله رسیدگی نماید. همین موضوع در قانون پیش بینی شده است و طبق ماده قانونی ۶ حمایت از خانواده چنین بیان می دارد؛ هر کسی که حضانت بچه یا حضانت فرد محجور را برعهده داشته باشد به اقتضای ضرورت حق طرح دعوا برای گرفتن نفقه فرزند یا فرد محجور را دارد پس دادگاه قبل از رسیدگی به طرح دادخواست ابتدا باید ادعای ضرورت را مورد بررسی قرار گیرد. پس مادر به خاطر حضانت از فرزند این حق را دارد که ادعای نفقه فرزند کند. چنانچه پدر فوت کرده باشد و یا تمکن مالی نداشته باشد مادر می تواند در طرح دعوا و یا تنظیم دادخواست از پدربزرگ فرزند نفقه را مطالبه نماید.

نفقه دختر و پسر چقدر است؟

در ارائه دادخواست نفقه فرزند چه دختر و پسر مبلغ نفقه اصلا قابل ذکر نیست. این مبلغ و تعیین آن بر عهده دادگاه است. شرایطی که برای دادگاه در تعیین مبلغ نفقه قابل توجه است یکی شرایط مالی پدر است که در چه میزان توانایی دارد. همچنین سن و سال فرزند و شرایط های اجتماعی و نرخ تورم و مواردی دیگر در تعیین مبلغ نفقه تاثیر گذار است. چیزی که مشخص است پرداخت هزینه های خوراک، مسکن و لباس و هزینه تحصیل و درمان فرزند است.

تا چه سنی پدر وظیفه پرداخت نفقه فرزند را دارد؟

مردی که تشکیل خانواده می دهد و از همسر خود بچه دار می شود باید به فکر تامین نیاز های مالی فرزندان هم باشد. چه پدر جدا از فرزندان زندگی کند و چه با آنان در یک خانه باشند، وظیفه پرداخت نفقه به فرزندان بر عهده او است. پسر تا سن قانونی هجده سال و یا تا زمانی که ادامه تحصیل بدهد از لحاظ عرف و قانون پدر باید به وی نفقه پرداخت کند. در مورد پرداخت نفقه فرزند دختر نیز تا زمانی که دختر ازدواج نکند حتی اگر شاغل هم باشد پدر باید به او نفقه پرداخت کند. در صورتی که دختر ازدواج کند خرید جهیزیه جز نفقه محسوب نمی شود و  چنانچه دختر طلاق بگیرد پس از طلاق نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.

مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند

گفتیم طبق قانون مدنی پدر وظیفه پرداخت نفقه فرزندان تا رسیدن به سن قانونی و یا ازدواج آنها را دارد. چنانچه پدر به هر علتی از وظیفه قانونی و شرعی خود سر باز زند، از سوی فرزندان یا مادر فرزند به دادگاه خواسته می شود. البته قبل از تنظیم  دادخواست نفقه فرزند و ارائه آن به دادگاه اظهار نامه ای برای ودر ارسال می شود. چنانچه پدر باز هم به وظیفه خود عمل نکرد از سوی دادگاه خواسته می شود. اگر پدر اظهار اعسار کرد، یعنی عدم توانایی مالی را دلیل بر پرداخت نفقه اعلام کرد دادگاه در مورد تمکن مالی وی تحقیق می کند. فرزندان با استشهادیه و لیست اموال پدر می توانند رد اعسار کنند. اما در صورتی که برای دادگاه عدم توانایی مالی پدر محرز شد، مجازاتی برای پدر صادر نمی شود. اما چنانچه معلوم شود که پدر استطاعت مالی دارد و بنا به دلایلی از این وظیفه امتناع می کند دادگاه طبق قانون وی را مجرم دانسته و او را مجبور به تحمل مجازات می کند. مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند طبق ماده ۶۴۲ تعزیراتی به حبس سی و یک روز تا شش ماه است.

نحوه تنظیم دادخواست نفقه فرزند

برای تنظیم دادخواست نفقه فرزند باید ابتدا مدارک لازم را جهت تنظیم دادخواست تنظیم کرد. اصل شناسنامه فرزندان و کپی آن، کارت ملی و در صورت ارسال اظهارنامه، برگه اظهارنامه برای تنظیم دادخواست ضروری است. حتما در برگه دادخواست مدت زمانی که پدر نفقه را پرداخت نکرده است باید حتما ذکر شود. در کل برای تنظیم دادخواست بهتر است با وکیل خانواده مشورت کرد. زیرا نحوه تنظیم دادخواست نفقه باید طبق اصول و قواعد تنظیم دادخواست باشد و مشخصات کامل ذکر شود. در صورتی که فرزند نابالغ باشد و توسط مادر دادخواست تنظیم شود فرم دادخواست مختص به خود دارد. همچنین اگر برآورد مبلغ نفقه پنج میلیون و کمتر از پنج باشد مرجع صالح رسیدگی شورای حل اختلاف است. در غیر این صورت باید به دادگاه خانواده ارسال شود.

نمونه دادخواست نفقه فرزند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×