لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور

لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور (1)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور

در خصوص لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور، باید گفت یكی از موارد اصلی مورد نیاز جهت حقیقت این جرم، در چگونگی انجام ماموریت و یا وظیفه مامور دولت می باشد. در صورتی که مامورین دولت در حد وظایف واگذار شده و شایستگی و اختیارات خود اقدام كنند، کارهایشان قانونی می باشد و تعرض به آنها یا مقاومت در مقابل آنها در این وضعیت، تمرد قلمداد می شود.  چنانچه بیرون از حد وظیفه و شایستگی و اختیارات خود کاریی انجام دهند، رفتارشان غیر قانونی محسوب می شود. در این فرضیه در مورد سرسخت بودن در مقابل آنها مغایرت عقیده بسیار است. تعدادی بر این باورند كه مقاومت در مقابل این طور رفتار قانونی، به صورت کامل جایز است، و برخی عقیده دارند كه به هیچ وجه تلاشی در برابر مامورین دولت، تا جایی که اگر رفتار آنها مخالف قانون باشد، درست نیست و تعدادی نیز راه وسط را انتخاب کرده  و بین شرایط مختلف ، اختلاف قائل هستند.

آشنایی با لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور

تمرد را در فرهنگ لغت به معنی سرپیچی و همچنین گردن کشی و یا در واقع نافرمانی می گویند. در حقوق کیفری ایران، تلاش در مقابل کارهای خارج از حد وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید، بلکه در بعضی از شرایط با جمع موارد، نام دفاع و یا مشروع تلقی میشود.

انجام مقررات و نگهداری نظم به ناگریز همراه بر تسلط روی افراد می باشد و به عبارتی دیگر ریاست بر آنها قلمداد می شود.  رفتار هر مدل ریاست ملی ، لازمه داشتن توان و مقاومت کامل می باشد و یکی از روش های استقرار این قدرت، توبیخ گردنکشان و جزای افرادی است که در برابر ماموران دولت که در حال انجام وظیفه هستند، بی حرمتی یا ناسزاگویی می کنند و یا حالت تهاجمی و حمله می کنند.

به همان نسبت که مردم و همچنین دولت از ماموران که در حال انجام دادن وظیفه خود هستند توقع دارند، به همان نسبت نیز باید به مامور این اعتماد داده شود که در زمان انجام ماموریت بدون استرس محفوظ از هر نوع تهاجم و تخلف خواهند بود و اعتراض گران و مهاجمین  به آنها در زمان اجرای وظایف توبیخ خواهند شد.

در لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور، چنانچه مامور دولت در زمان معمولی و بدون آنکه در زمان انجام ماموریت باشد، ارتکاب عملی شود جرم محسوب می شود. در اینصورت مامور دولت به نوعی دارای ویژگی و خصوصیت متفاوت در برابر افراد دیگر نمی باشد، و فقط به ارزش کار کردن بر حسب وظیفه در حیطه دولت از دیگر افراد متمایز می باشد.

بر این اساس زمانی که در حال اجرای ماموریت نباشد، به دلیل مامور بودن، علت تقدم و برتری او در برابر افراد عادی نمی باشد و تلاش در مقابل رفتار مجرمانه او مشخص بوده و لازم به گفتگو جدا نمی باشد.

در نوعی دیگر باید گفت، مامور دولت هنگامی که در حال اجرای ماموریت کاری نباشد، مثل افراد معمولی جامعه به حساب می آید.  

لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور، در خصوص هر نوع تهاجم در برابر ماموران دولت،  که در زمان اجرای وظیفه آنها می باشد تمرد گفته می شود و در قانون جرم محسوب می شود.

تعریف جرم و رفتار مجرمانه

مهمترین و اصلی ترین نکته ای که می توان گفت نظم یک جامعه را برقرار میکند و هر جرم و جنایتی را محکوم و کنترل میکند، اجرای قانون و اجرای وظیفه مامور دولت می باشد. بر همین اساس می توان گفت زمینه برای اجرای وظایف مامور دولت باید فراهم باشد. در صورتی که مامور نتواند وظایفی که بر عهده دارد انجام دهد، نظمی بر جامعه حاکم نخواهد بود. در این شرایط است که سرپیچی و تمرد از دستورات مامور دولت جرم تلقی می شود و غیر قانونی می باشد.

در اجرای لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور و قانون مجازات جمهوری اسلامی، درباره تمرد در اجرای اعمال مامور دولت بیان شده است که هرگونه سرپیچی و مقاومت در برابر اجرای دستور مامور غیرقانونی و جرم محسوب می شود. جرم مقاومت در مقابل مامور دولت در دسته جرایم نقض قانون تلقی می شود.

موضوع جرم صورت گرفته

چنانچه هر نوع مقاومت و تهاجمی در مقابل مامور دولت که در حین انجام ماموریت و وظیفه می باشد صورت گیرد، جرم محسوب می شود و غیرقانونی می باشد. در صورتی که تمرد به صورت ارتجالی صورت پذیرد، یعنی قبل از اجرای وظیفه مامور باشد، در واقع مامور دولت وظیفه خود را شروع کرده باشد، و تهاجم و یا تعرض صورت گیرد، تمرد در مقابل مامور صورت گرفته و طبق لایحه دفاعیه تمرد در مقابل مامور رای دیوان عالی کشور در شماره 3096-1318/12/12 حمله محرز می باشد و طبق قانون 607  مجازات اسلامی اعمال نمی شود. و این قانون در مقابل ماموران شهرداری به گونه دیگر اجرا می شود و موارد خاص خود را می طلبد.

در نتیجه مجرمانه جرم صورت گرفته

در صورتی که تعرض و یا مقاومت با شرایط ایجاد شده، در زمانی که مامور دولت در حین اجرای وظایف دولتی می باشد رخ دهد، تمرد محسوب می شود و اگر این مقاومت و تمرد در انجام وظیفه مامور از اجرای ماموریت جلوگیری شود در نتیجه جرم فرقی حاصل نشده و جرم صورت گرفته است و مشمول قانون می شود.

عنصر به صورت معنوی

در صورتی که فردی قصد ارتکاب جرم را با نیت سوء و یا نیت خاص در مقابل مامور در حال وظیفه دارد، یعنی با علم آگاهی قبلی در برابر مامور دولت تمرد می کند مشمول اجرای قانون می باشد و تمرد در مقابل مامور در حال وظیفه جرم محسوب می شود.

تجاوز در دفاع به صورت مشروع

دفاع از جان
زمانی که به بدن یا جان فردی حمله شود فرد می تواند در حالت دفاع از خود هر کاری را که نیاز باشد انجام دهد و این شرایط غیر قابل مجازات می باشد.

دفاع از ناموس :
می توان گفت هدف از ناموس, زن و خانواده که وابسته به شخص می باشد و احترام به حرمت آنها از نظر موازین شرع به صورت رفتاری و مذهبی می باشد. بر همین اساس بی احترامی به ناموس به طوری که باعث جریحه دار کردن آبرو و همچنین شرافت شخصی یا خانوادگی  فرد باشد به صورت اسناد این رفتار مخالف عفت عمومی می باشد.

تجاوز و در واقع تعرض به ناموس به طوری که درازدستی به زنان خانواده که شامل همسر و مادر و خواهر و دختر صورت گیرد، و به رسوا کردن آنها اعمال شود قانونا تجاوز به ناموس قلمداد می شود و اعمال قانون صورت می گیرد و فرد تعارض کننده مشمول مجازات طبق قانون جمهوری اسلامی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×