مقاله

8 آذر 1401
مجازات مصرف گل چیست؟ (2)

مجازات مصرف گل چیست؟

مجازات مصرف گل چیست؟ گل چه ماده ای است؟ گل یا ماری جوانا یکی از انواع مواد مخدر اعتیاد آوری است، که مصرف آن در میان […]
6 آذر 1401
حق حبس در امور ملکی (3)

حق حبس در امور ملکی

حق حبس در امور ملکی حق حبس در امور ملکی چیست؟ بنابر قانون مدنی یکی از حقوقی که اشخاص ممکن است بر اموال داشته باشند، حق […]
6 آذر 1401
تغلیظ دیه چیست؟ (1)

تغلیظ دیه چیست؟

تغلیظ دیه چیست؟ دیه در چه مواردی پرداخت می شود؟ یکی از مجازات های مالی شرع اسلام که در موارد ارتکاب جنایات عمدی بر نفس یا […]
4 آذر 1401
اقرار و شرایط آن (3)

اقرار و شرایط آن

اقرار و شرایط آن اقرار و شرایط آن نقش بسیار مهمی در اثبات ادعا دارد. در واقع اقرار متهم مهم ترین و اصلی ترین مدرک اثبات […]
3 آذر 1401
مجازات ورشکستگی به تقلب (r4)

مجازات ورشکستگی به تقلب

مجازات ورشکستگی به تقلب در حقیقت جرایم اقتصادی مشتمل بر مجموعه ی وسیعی از اعمال است که به طور مستقیم و غیر مستقیم علیه اقصاد دولتی […]
3 آذر 1401
تعلیق اجرای مجازات (4)

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات تعلیق مجازات به معنای معلق ماندن اجرای تمام یا بخشی از مجازات محکوم علیه با شرایط خاص و برای مدت […]
2 آذر 1401
وثیقه برای زندانی (1)

وثیقه برای زندانی

وثیقه برای زندانی گذاشتن وثیقه برای زندانی وثیقه برای زندانی وثیقه برای زندانی در جامعه ما چه مفهومی دارد؟ چگونه می توان وثیقه برای زندانی را […]
1 آذر 1401
ضمانت اجرای عدم واخواست سفته (3)

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته بررسی ضمانت اجرای عدم واخواست سفته سفته چیست؟ ضمانت اجرای عدم واخواست سفته به چه معنا می باشد؟ ضمانت اجرای عدم […]
1 آذر 1401
مجازات مخفی کردن جنازه (1)

مجازات مخفی کردن جنازه

مجازات مخفی کردن جنازه بی گمان همه ی ما علاقمند به مخفی کردن بسیاری از کارهای خودمان هستیم. چرا که اعتقاد داریم نیازی نیست همه ی […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×