مقاله

6 دی 1401
اقرار در امور کیفری چیست؟ (1)

اقرار در امور کیفری چیست؟

اقرار در امور کیفری چیست؟ اقرار در امور کیفری چیست؟ اقرار در امور کیفری را تا چه اندازه می شناسید؟ در مورد اقرار در امور کیفری […]
6 دی 1401
تفاوت دادسرا و دادگاه (1)

تفاوت دادسرا و دادگاه

تفاوت دادسرا و دادگاه تفاوت دادسرا و دادگاه تفاوت دادسرا و دادگاه چیست؟ تفاوت دادسرا و دادگاه در چه موارد قانونی است؟ تفاوت دادسرا و دادگاه […]
5 دی 1401
نحوه توقیف اموال منقول و غیر منقول (3)

نحوه توقیف اموال منقول و غیر منقول

نحوه توقیف اموال منقول و غیر منقول نحوه توقیف اموال منقول و غیر منقول نحوه توقیف اموال منقول و غیر منقول چگونه است؟ نحوه توقیف اموال […]
4 دی 1401
گشت ارشاد در قانون ایران (2)

گشت ارشاد در قانون ایران

گشت ارشاد در قانون ایران گشت ارشاد در قانون ایران گشت ارشاد در قانون ایران چه جایگاهی دارد؟ گشت ارشاد در قانون ایران چه کارکردی دارد؟ […]
3 دی 1401
جرم مال خری و مجازات آن (1)

جرم مال خری و مجازات آن

جرم مال خری و مجازات آن جرم مال خری و مجازات آن جرم مال خری و مجازات آن چیست؟ آیا ممکن است ما به جرم مال […]
2 دی 1401
موارد حقوقی در زمان اجاره خودرو (3)

موارد حقوقی در زمان اجاره خودرو

موارد حقوقی در زمان اجاره خودرو موارد حقوقی در زمان اجاره خودرو امروزه غالبا در مراسم های خاص مانند مراسم عروسی، استقبال کردن از توریست و… […]
1 دی 1401
دفاع خوانده در دعوای اعسار (3)

دفاع خوانده در دعوای اعسار

دفاع خوانده در دعوای اعسار منظور از دعوای اعسار چیست؟ اعسار برگرفته از ریشه عسر و در لغت به معنای سختی و رنج می باشد. تعریف […]
1 دی 1401
مجازات جنایت بر میت (1)

مجازات جنایت بر میت

مجازات جنایت بر میت تعریف جنایت بر میت چیست؟ به طور کلی جنایات از انواع جرایم بر علیه تمامیت جسمانی افراد به شمار می روند. قتل […]
30 آذر 1401
حق انتخاب وکیل در امور حقوقی (2)

حق انتخاب وکیل در امور حقوقی

حق انتخاب وکیل در امور حقوقی حق انتخاب وکیل در قانون آیین دادرسی مدنی  باب دوم قانون آیین دادرسی مدنی به وکالت در دعاوی اختصاص یافته […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×