مقاله

1 آبان 1400
دادخواست تقابل (1)

دادخواست تقابل

دادخواست تقابل دادخواست تقابل از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان مطرح خواهد شد. دعوای تقابل بایستی در قالب دادخواست قابل تنظیم و ارائه به دادگاه […]
30 مهر 1400
آشنایی با نحوه انجام دادخواست حکم رشد (1)

آشنایی با نحوه انجام دادخواست حکم رشد

آشنایی با نحوه انجام دادخواست حکم رشد هر انسانی در اجتماع دارای حق و حقوقی مشخص است. حق حضانت یا حق انتخاب همسر و حق تصرف […]
29 مهر 1400
دادخواست مطالبه وجه چک (3)

دادخواست مطالبه وجه چک

دادخواست مطالبه وجه چک مطابق قانون برگه چک یکی از اسناد معتبر تجاری است که جهت امور بازرگانی و تجارت بین افراد رد و بدل خواهد […]
28 مهر 1400
دادخواست مطالبه سهم الشرکه (1)

دادخواست مطالبه سهم الشرکه

دادخواست مطالبه سهم الشرکه دادخواست مطالبه سهم الشرکه نوعی از دعاوی مالی است که در حالت های مختلف تنظیم می شود. سهم الشرکه به دلیل خاصیت […]
27 مهر 1400
دادخواست لغو حضانت فرزند (1)

دادخواست لغو حضانت فرزند

دادخواست لغو حضانت فرزند حضانت فرزندان به عهده پدر و مادر است اما در صورت جدایی زن و مرد حضانت فرزند به یکی از آنها داده […]
26 مهر 1400
دادخواست لعان (1)

دادخواست لعان

دادخواست لعان دادخواست لعان از مسائل حقوقی و فقهی است که شاید کمتر کسی به آن آشنا باشد. این مسئله حقوقی برگرفته از فقه و شرع […]
25 مهر 1400
دادخواست ضرور و زیان ناشی از جرم (1)

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم شخص مجرم یا مرتکب در طول دادرسی ضرر و زیانی را که […]
24 مهر 1400
دادخواست رفع مزاحمت (3)

دادخواست رفع مزاحمت

دادخواست رفع مزاحمت دادخواست رفع مزاحمت از سوی مالک ملکی به دادگاه ارسال خواهد شد که شخصی دیگر به صورت غیر قانونی و بدون اجازه صاحب […]
23 مهر 1400
دادخواست رفع توقیف پلاک خودرو (1)

دادخواست رفع توقیف پلاک خودرو

دادخواست رفع توقیف پلاک خودرو  دادخواست رفع توقیف پلاک خودرو تقاضایی است کتبی که شخص مالک خودرو برای خارج شدن خودرو از توقیف به دادگاه ارائه […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×